Nasz zespół

Fizjoterapeuci

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Grzegorz Magoń – kierownik Ośrodka Rehabilitacji

specjalista fizjoterapii, dr n. o kult. fiz., OMPT

Więcej

Wykształcenie:
Absolwent studiów magisterskich fizjoterapii AWF Kraków. Ukończył wiele krajowych
i międzynarodowych kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii, diagnostyki narządu ruchu oraz terapii manualnej w tym międzynarodowe szkolenie OMPT (IFOMPT) w niemieckim OMT Deutschland, dające międzynarodowy tytuł OMPT (Orthopedic Manual Physio Therapist) – najwyższy stopień specjalizacji w terapii manualnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 20 lat wykładowca akademicki w Instytucie Fizjoterapii w Kolegium Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Od 2009 roku z-ca kierownika Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych na Wydziale Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Od 2008 roku kierownik Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Kardiologicznej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Kierownik specjalizacji magistrów fizjoterapii.

Prowadzący licznych kursów i warsztatów z zakresu terapii manualnej, diagnostyki fizjoterapeutycznej i klinicznej. Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor ponad 50 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Promotor oraz recenzent ponad 50 prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich w zakresie fizjoterapii i jednej pracy doktorskiej.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Dominik Bury

mgr fizjoterapii

Więcej

WYKSZTAŁCENIE:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Magister fizjoterapii /03.2018

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Licencjat fizjoterapii/03.2016

WYBRANE KURSY:

 • Badanie fizjoteraputyczne i dokumentacja medyczna w oparciuo ICF. Badania,strategia terapii i dokumentacja w fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej.
 • Terapia Manualna wg.koncepcji Maitland
 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia w dysfunkcjach stawu biodrowego.
 • Kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej
 • McKenzie część A
 • Szereg kursów dotyczących tematyki masażu leczniczego

Moją specjalnością, jest przede wszystkim pomoc osobom z problemami ortopedycznymi i po urazach, co staram się wdrażać poprzez terapię manualną i indywidualne ćwiczenia dostosowane do potrzeb Pacjenta. Moim celem jest nie tylko przywrócenie Pacjentowi sprawności, ale także zapewnienie mu długotrwałej poprawy jakości życia poprzez edukację na temat zdrowego trybu życia i sposobów zapobiegania chorobom związanym z narządem ruchu.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Karol Cwykiel

mgr fizjoterapii

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału medycznego, kierunku fizjoterapia 2010-2015. Student Akademii Osteopatii rocznik 2021.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs podstawowy i rozwijający koncepcji PNF (M. Knott Concept)
 • Osteopatyczne techniki manipulacyjne krótkodźwigniowe – HVLA
 • Medycyna osteopatyczna w terapii wisceralnej
 • Igłoterapia sucha
 • Terapia punktów spustowych
 • Anatomia palpacyjna
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Masaż głęboki tkanek miękkich

Specjalność:

 • schorzenia kręgosłupa
 • zespoły napięciowe, przeciążeniowe oraz stany pourazowe narządu ruchu
 • terapia czaszkowo- krzyżowa
 • zaburzenia w obrębie narządów wewnętrznych (zaburzenia trawienia, zaparcia, refluks, bóle menstruacyjne)
 • ostre i przewlekłe stany bólowe
 • napięciowe bóle głowy, migreny, neuralgie
 • terapia pacjentów pooperacyjnych

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Paulina Czernicka

mgr fizjoterapii

Więcej

Wykształcenie:

2003 – 2008 Uniwersytet Rzeszowski kierunek Fizjoterapia Studia Jednolite Magisterskie

Ukończone kursy i szkolenia zawodowe

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, met McKenziego
  moduł A, B, C, D
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego modut I, II
 • Thera-Band
 • ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera – Band
 • ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów Thera – Band i Togu w sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy
 • Funkcjonalna osteopatia i integracja – kręgosłup, miednica, stawy kończyn górnych i dolnych FOI
 • PNF podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – kurs zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Badanie i relaksacja mięśni
 • Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B.Mulligana, cz. A, B
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermanna
 • Taping medyczny
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
 • Fizjoterapia po operacjach plastycznych

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Piotr Damian

mgr fizjoterapii

Więcej

Wykształcenie:

 • Studium medyczne 1991
 • Absolwent Uniwersytety Rzeszowskiego 2010

Kursy i szkolenia:

 • McKenzie poziom A i B 2014
 • taping 2016
 • staw kolanowy, badanie i fizjoterapia 2017
 • badanie i fizjoterapia w uszkodzeniu stawu barkowego 2017
 • theraband 2015
 • terapia manualna kręgosłupa 2014
 • zintegrowane metody fizjoterapii

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Patrycja Głaz

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończona szkoła: Uniwersytet Rzeszowski- kierunek fizjoterapia 2010r.

Kursy i szkolenia:

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (moduł A)
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS
 • Kinesiology taping
 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji Mulligan (moduł A, B, C)
 • warsztaty metody FDM
 • zastosowanie Technik mięśniowo- powięziowych w dysfunkcjach narządu ruchu
 • masaż Kobido
 • ZOGA twarzy

Specjalizuję się w terapiach twarzy

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Magdalena Góra

mgr fizjoterapii

Więcej
 • Uniwersytet Rzeszowski; Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia 2009
 • Uniwersytet Rzeszowski; Studia magisterskie na kierunku biologia eksperymentalna 2007
 • Studia podyplomowe Neurorehabilitacja, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2010

Kursy i szkolenia:

 • Medycyna Manualna Mięśniowo- Szkieletowa wg Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita cz. I-VI – Certyfikowany Terapeuta.
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr. Ackermanna.
 • Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B. Mulligana cz. A, B.
 • Terapia manualna wg Typaldosa D. O. FDM Moduł 1 i 2.
 • Zintegrowane terapia na tkankach miękkich, trigger point, ból i napięcie mięśni – cz. A, B.
 • Metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich- dr J. Ciechomski cz. I, II, III.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego.
 • Stabilizacja centralna wg. dr S.Legocki cz. I, II.
 • Instruktor Pilates cz. I,II,III (Praca na matach. Pilates senior. Pozycja stojąca.)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa wg McKenziego cz. A, B.
 • PNF podstawowy.
 • Taping Medyczny.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Karol Jakubiec

mgr fizjoterapii

Więcej

Szkoły:
2010 – 2013 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, kierunek fizjoterapia
2013 – 2015 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek fizjoterapia

Szkolenia:

 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Masaż tkanek glebokich
 • Globalne podejście terapeutyczne część 1,2,3
 • Fascial Manipulation Stecco® Level 1,2
 • Fascial Manipulation Visceral Manipulation Stecco® Level 3

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Łukasiewicza 88, tel. 533 349 029

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Agnieszka Górska

mgr fizjoterapii

Więcej

Wykształcenie:
2006 – 2011 Uniwersytet Rzeszowski kierunek Fizjoterapia Studia Jednolite Magisterskie

Kursy i szkolenia:

 • Kurs masażu leczniczego II stopnia: Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego dla Dorosłych „Bio-Relax” Kraków
 • Kurs Podstawowy Kinesiology Taping zgodny ze standardami K-Active Association, Rzeszów
 • Kurs Terapii Mięśniowo-Powięziowych Punktów Spustowych I i II stopnia: MkMedica, Wrocław
 • Kurs A i B Diagnozowania i Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa i Kończyn Metodą McKenziego: Instytut McKenziego Polska, Tychy
 • Szkolenie Terapii Ręki, „Acentrum” Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Warszawa
 • Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF: Top School, Kraków
 • Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem, wg metody Mulligana -I stopień – część A: MCTA Mulligan Polska, Kraków

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Karolina Mendoń

mgr fizjoterapii

Więcej

2009-2011 r.  – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Kierunek: Fizjoterapia

2006-2009 r. – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Kierunek: Zdrowie publiczne z Fizjoterapią.

2003r-2006 r. –  Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie.
Kierunek: Fizjoterapii

Kursy:

 • „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”
 • warsztaty „ Prawidłowego Rollowania”
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniu stawu kolanowo i obręczy barkowej”.
 • Terapia manualna wg koncepcji Mulligana , cz A
 • Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki tkanek miękkich” – McKenzie , cz A i B
 • „Traumatologia Sportowa 3D. Podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem analizy 3 D w praktyce fizjoterapeutycznej”.
 • „Thera- Band- trening funkcjonalny oraz korekcja wad postawy”
 • „Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej”.
 • Terapia manualna -Techniki poizometrycznej relaksacji”.
 • „Kinesiology Taping”
 • Konferencja naukowa – „Sport dzieci i młodzieży – rola medycyny sportowej”
 • szkolenie z zakresu fizjoterapii i opieki nad osobami starszymi

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Izabela Morycz

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski uzyskując tytuł magistra fizjoterapii w 2019 r.

Ukończone kursy:

 • PNF podstawowy
 • Funkcjonalna terapia manualna wg metody Mulligana (Mulligan Concept)
 • Masaż tkanek głębokich
 • Kręgosłup szyjny, bark (Kinetic Control L1+L2)
 • Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Kamila Ostrowska

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski uzyskując tytuł magistra fizjoterapii w 2015r. 

Ukonczone kursy:

 • Funkcjonalna terapia manualna wg metody Mulligana (Mulligan Concept)
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
 • Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Monika Plucińska

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończona szkoła: Uniwersytet Rzeszowski, wydział medyczny – 2015r.

Kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy
 • metoda McKenzie cz. A i cz. B
 • kinesiotaping
 • metoda FDM
 • Udział w warsztatach z prof. Shirley Sahrmann ,, KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY & STAW BIODOROWY”
 • Badanie fizjoterapeutyczne i prowadzenie dokumentacji medycznej w oparciu o ICF (szkolenie)
 • Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej
  (szkolenie)

Specjalność:

 • rehabilitacja ortopedyczna
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • urazy narządu ruchu

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Anna Pustelak

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończona szkoła: Uniwersytet Rzeszowski Fizjoterapia 2005-2010

Kursy i szkolenia:

 • Badanie i Fizjoterapia Funkcjonalna w Uszkodzeniach Stawu Kolanowego Moduł I, II
 • Badanie i Fizjoterapia Funkcjonalna w Uszkodzeniach Stawu Barkowego
 • Badanie i Fizjoterapia Funkcjonalna w Uszkodzeniach Stawu Skokowego
 • Terapia Powięziowa FDM
 • PNF Podstawowy
 • Ćwiczenia Oporowe i Równoważne z Zastosowaniem Przyborów Thera-Band
 • Taping Medyczny
 • Kurs Masażu Leczniczego II Stopnia BIO-Relax
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
 • Kurs Mulligan Concept Moduł A

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Klaudia Sokołowska

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski uzyskując tytuł magistra fizjoterapii w 2021 r.

Ukończone kursy:

 • Masaż Tkanek Głębokich Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie
 • Pinoterapia utorstwa lek. med. Radosława Składowskiego wg. FRSC
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg. Metody Mulligana (Mulligan Concept)
 • Badanie, strategie terapii i dokumantacja w fizjoterapii ortopedycznej
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Sylwia Surowiec

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończona uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski w 2010 r.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia porażenia nerwu twarzowego
 • Praktyczna neurologia z elementami PNF
 • Taping rehabilitacyjny
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Bark i szyja – interwencje fizjoterapeutyczne

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Elżbieta Walerianowicz

mgr fizjoterapii

Więcej

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Rzeszowski
Magister fizjoterapii / 10.2007 – 07.2009

Uniwersytet Rzeszowski
Licencjat fizjoterapii / 10.2004 – 07.2007

WYBRANE KURSY

 • Stawy skroniowo-żuchwowe. Diagnostyka i terapia.
 • Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej
 • Pinoterapia (autorstwa lek. med. Radosława Składowskiego)
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • PNF – kurs podstawowy
 • Screening Medyczny w Fizjoterapii Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Diagnostyka fizjoterapeutyczna szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Masaż tkanek głębokich
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy
 • Drenaż limfatyczny w oparciu o nowoczesne koncepcje terapeutyczne
 • Terapia punktów spustowych I stopień
 • Diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu kolanowego
 • Szereg różnorodnych kursów obejmujących tematykę masażu

W trakcie terapii daje z siebie wszystko i tego samego wymagam od moich podopiecznych.
Przyznaję pierwszeństwo pracy indywidualnej, bezpośredniej.
Za równie ważne uważam grupowe zajęcia usprawniające, które stanowią doskonałe wykończenie pełnej, skutecznej i świadomej rehabilitacji.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Paweł Ziobro

mgr fizjoterapii

Więcej

Wykształcenie:
Uniwersytet Rzeszowski wydział Fizjoterapii 2007-2012.

Kursy:

 • Stawy skroniowo – żuchwowe, diagnostyka i terapia. Rzeszów.
 • USG dla fizjoterapeutów. Rzeszów
 • Globalne podejście terapeutyczne, część 1, 2, 3. Rzeszów.
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii. Rzeszów.
 • Osteopatyczne podejście do leczenia niewydolności limfatycznej, część 1, 2. Rzeszów.
 • Osteopatyczne podejście do leczenia zaburzeń trzewnych, część 1, 2. Rzeszów.
 • Osteopatyczne podejście do leczenia dysfunkcji kręgosłupa, część 1,2. Rzeszów.
 • Osteopatyczne podejście do leczenia dysfunkcji kończyny górnej i dolnej. Rzeszów
 • Koncepcja Terapii Obrzękowej część 1, 2. Warszawa.
 • Kurs Taping Rehabilitacyjny. Rzeszów
 • Kurs Kręgosłup bez tajemnic. Moduł I, II, III, IV, V. Rzeszów.
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, część I, II, III, IV, V, VI. Lublin
 • Kurs McKenziego, część A. Rzeszów
 • Kurs masażu, moduł I, II, III, IV, V. Rzeszów.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Łukasiewicza 88, tel. 533 349 029

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Edyta Żyradzka-Przytuła

mgr fizjoterapii

Więcej

Ukończona uczelnia:
Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Medycznym, kierunek Fizjoterapia w 2012r.

Ukończone kursy:

 • Pinoterapia;
 • Terapia manualna i igłoterapia u ujęciu klinicznym-moduł I, II, III;
 • Postępowanie po urazach i wybranych zabiegach chirurgicznych stawu kolanowego w ujęciu
  wzorców lokomocyjnych;
 • Biomechaniczne ujęcie kompleksu barkowego w terapii manualnej i treningu medycznym;
 • Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty;
 • Mobilizacja Tkanek Miękkich;
 • Kręgosłup piersiowy- podejście osteopatyczne;
 • Staw kolanowy-podejście osteopatyczne;
 • Staw łokciowy oraz jego połączenia osteopatyczne;
 • Staw skokowy oraz jego osteopatyczne powiązania;
 • Staw barkowy oraz jego połączenia osteopatyczne;
 • Globalne podejście osteopatyczne moduł I, II, III
 • Diagnostyka fizjoterapeutyczna szyjnego odcinka kręgosłupa;
 • Krążek międzykręgowy okiem osteopaty;
 • Kinesiology taping;
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy;
 • Badanie i fizjotrapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego;
 • Screening medyczny w fizjoterapii;
 • Osteopatyczne podejście do leczenia niewydolnośći limfatycznej część I;
 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych-staw
  biodrowy;
 • FDM (Terapia Manualna wg Typadosa D.O. Fascial Distortion Model) moduł i, II
 • Fizjoterapia w geriatrii;
 • PNF-Proprioceptive Neuomuscular Facilitation (M. Knott Conncept) kurs podstawowy;
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band;
 • Korekcja Wad Postawy z zastosowaniem przyborów Thera-Band;
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Łukasiewicza 88, tel. 533 349 029

Masażyści

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Daniel Chmiel 

technik masażysta

Więcej

Ukończona szkoła:
Medyczna szkoła policealna w Rzeszowie – kierunek masażysta

Kursy i szkolenia:

 • Manualny Drenaż Limfatyczny / Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Osteopatyczne podejście do leczenia niewydolności limfatycznej / Kompresjoterapia w Terapii Przeciwobrzękowej
 • Osteopatyczne podejście do leczenia dysfunkcji kręgosłupa
 • FDM Intensywny – Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Kompleksowy dobór płaskodzianych wyrobów kompresyjnych firmy Medi
 • Kompleksowy dobór płaskodzianych wyrobów kompresyjnych firmy Thuasne
 • Limfografia ICG – PDE Hamamatsu. Prowadzący Dr. med. Franz-Josef Schingale

Specjalizuje się:

 • w drenażu limfatycznym i kompresoterapii
 • doborze produktów płaskodzianych
 • masażu tkanek głębokich i powięziowym
 • masażu klasycznym
 • mobilizacją blizn.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Gabriela Hryniszyn

technik masażysta

Więcej

Ukończyłam w 2019 roku Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie uzyskując tytuł technika masażysty.

Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek fizjoterapia.

Kursy:

 • Masaż tkanek głębokich
 • Taping rehabilitacyjny

Specjalizuje się w wykonywaniu:

 • masażu klasycznego/leczniczego
 • masażu tkanek głębokich
 • masażu bańką chińską

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Łukasz Kloc

technik masażysta

Więcej

Ukończenie szkoły:

 • 2005-2007 Niepubliczna Szkoła Biznesu zawód technik masażysta
 • Praca w Medyku od 2007

Kursy:

 • masaż refleksoterapii
 • masaż Shiatsu
 • Mobilizacja Tkanek Miękkich

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Łukasz Kusiak

technik masażysta

Więcej

Wykształcenie:

 • 2005 – 2007 Medyczne Studium zawodowe

Specjalizuję się:

 • Masaż klasyczny / leczniczy
 • Izometryczny
 • sportowy
 • drenaż limfatyczny
 • masaż shiatsu

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Barbara Urban-Opalińska

mgr fizjoterapii, technik masażysta

Więcej

Ukończyła:

 • Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra w 2019r.
 • Medyczną Szkołę Policealną „AP EDUKACJA” w Rzeszowie na kierunku technik masażysta w 2015r.

Ukończone kursy:

 • Masaż tkanek głębokich
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fijoterapii
 • Diagnostyka fizjoterapeutyczna szyjnego odcinka kręgosłupa
 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych ruchowo- obręcz barkowa
 • Praktyczna neurologia z elementami PNF

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

Lekarze

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Joanna Grzegorczyk

dr n. med., spec. reh.

Więcej

Wykształcenie:

 • Nauczyciel akademicki Wydział Medyczny, kierunek lekarski URz
 • 11.05.2008. tytuł terapeuty certyfikowanego Instytutu McKenziego.
 • 22.06.2004. tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej,
 • 10.1999. II stopień specjalizacji z rehabilitacji medycznej
 • 11.1994. – I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

Kursy i szkolenia:

 • „Lasery w medycynie” kurs szkoleniowy I stopnia – Centrum Techniki Laserowej w Warszawie
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – kurs A, B, C i D – Instytut McKenziego w 2004-2006 roku – terapeuta certyfikowany
 • EBM IX 2006 w ramach Kongresu Rehabilitacji w Krakowie
 • Badanie manualne zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Kurs A Medycyny Manualnej
 • Techniki tkanek miękkich, trakcje i mobilizacje stawów obwodowych i kręgosłupa w leczeniu zespołów bólowych narządu ruchu Kurs B Medycyny Manualnej
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy
 • Techniki tkanek miękkich, trakcje i mobilizacje stawów obwodowych i kręgosłupa w leczeniu zespołów bólowych narządu ruchu Kurs C Medycyny Manualnej
 • Thera Band Academy® – Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce
 • Kurs podstawowy PNF – Poland PNF Association
 • Kurs rozwijający PNF – Poland PNF Association
 • Musculoskeletal Physiotherapy Griffith University Gold Coast Australia
 • Mobilisation of the Nrevous System (NOI course)
 • Occupational therapy, Cirriculum development

Działalność dodatkowa:

 • członek Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

Godziny przyjęć

Poniedziałek   |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Poniedziałek
   |   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy |  NFZ
Piątek  |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Piątek 
|   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy  |  NFZ

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Agnieszka Drzymała

lek. med., spec. reh.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

Godziny przyjęć

Poniedziałek   |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Poniedziałek
   |   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy |  NFZ
Piątek  |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Piątek 
|   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy  |  NFZ

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Wojciech Kwolek

lek.med., spec. reh.

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

Godziny przyjęć

Poniedziałek   |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Poniedziałek
   |   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy |  NFZ
Piątek  |   8:00-13:00   |  Hoffmanowej  |  NFZ
Piątek 
|   14:30-18:00   |  Powstańców W-wy  |  NFZ

Rejestracja

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Magdalena Bąk

mgr fizjoterapii / rejestratorka

Więcej

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w KATOWICACH – 2005-2010
 • Przygotowanie Pedagogiczne – Akademickie Centrum Kształcenia – Akademia Wychowania Fizycznego w KATOWICACH – 2010-2011

Kursy:

 • Odnowa Biologiczna – Akademickie Centrum Kształcenia – Akademia Wychowania Fizycznego w KATOWICACH – 2009 – 2010
 • Masaż klasyczny I i II stopnia – 2009

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Aneta Lassota

technik masażysta, rejestratorka

Więcej

Wykształcenie

 • 2006-2008 Policealne Studium Zawodowe „Akademia Zdrowia”, kierunek Masaż
 • 2009-2012 Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Medyczny, kierunek Zdrowie Publiczne

Kursy:

 • masaż gorącymi kamieniami
 • masaż Shiatsu
 • refleksoterapia

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

lek. med. Andrzej Iwaniec - Kierownik Centrum Medycznego Szpital Medyk w Zimnej Wodzie

Anna Szytuła-Kustra

mgr fizjoterapii, rejestratorka

Więcej

Ukończona szkoła: Uniwersytet Rzeszowski- kierunek fizjoterapia 2007r.

Kursy i szkolenia:

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (moduł A)
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS
 • Kinesiology taping
 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • warsztaty metody FDM

Przychodnia:

•  Rzeszów, ul. Rejtana 53, tel. 17 865 20 06

Skip to content